VISIO MONITOR

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "MS VISIO", především ve verzi 2003. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

11.8.05

Visio a zeleninová zahrada

Byl jsem e-mailem požádán, abych uvedl odkaz na nějaký jednoduchý a současně reálný příklad řešení komplexnější úlohy pomocí Visio. Našel jsem úlohu, které bude rozumět každý. Téma je:
„Plánování zeleninové zahrady pomocí aplikace Visio“.
Pomocí popisovaného výkresu - diagramu aplikace Visio lze snadno zobrazit plochu zahrady, vyčíslit kolik sazenic zeleniny lze umístit do zahrady, jak velký prostor poskytnout jednotlivým druhům zeleniny atd. Předpokládám, že jste si již nainstalovali alespoň cvičnou verzi Visio 2003 a že se můžete nechat vést obsahem dále uvedené stránky. K některým náročnějším výkresum / diagramům se v tomto weblogu ještě dostaneme později.
Příklad jsem našel na webu Microsoft a to na adrese:

http://office.microsoft.com/cs-cz/assistance/HA010778441029.aspx