VISIO MONITOR

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "MS VISIO", především ve verzi 2003. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

27.6.11

Microsoft VISIO 2010 Step by Step by Scott A. Helmers - recenze

Whether you’re a first timer or have been using Visio for years, Visio 2010 is the strongest

and most exciting version of Visio yet. This is very important for the autor of the book and for the reviewer as well. To write a book about a good product is interesting job. In the same time it is much more responsible then to write a book about a product with medium quality. I was very surprised by the high quality of both – Visio 2010 and the book about Visio.
The content of this book can be divided in 3 sections.
To the first section belong chapters oriented to clasical topics:  A Visual Orientation to a Visual Product - Creating a New Diagram - Adding Sophistication to Your Drawings and - Deawing the Real World: Flowcharts and Organisation Chart and - Adding Style, Color and Themes). 
To the second section belong chapters  oriented to modern and innovative content:  - Entering, Linking to, and Reporting on Data - Adding and Using Hyperlinks - Sharing and Publishing Diagrams ( part 1 and 2) - Drawing the Real World: Network and Data.  
To the third section belong  chapters: - Visualizing Your Data - Adding Structure to Your Diagrams.
I am sure, that the best part of the book is the chapter:  - Creating and Validating Process Diagrams.
Author points out the importance of the combination of Visio 2010 and SharePoint Server 2010 Visio Services, what introduces a new option that you can use to publish dynamically updateable Visio web drawings. You can publish drawings that contain live connections to external data sources and feature data graphics to visualize the data behind the diagram.
During first two chapters you learned how to perform many basic tasks,
In chapter 3, you move beyond the basics and explore ways to add sophistication to your drawings. You will also add fields, ScreenTips,and comments to shapes; insert pictures and other objects; learn about layers; and také the first steps in creating data-driven diagrams.
In chapter 4, you will apply that knowledge from previous chapters to creating real-world diagrams. 
 
One of the most significant ways you can add value to your drawings is to store relevant data in the shapes on the drawing page. Visio 2010 added the ability to import, store, manipulate, visualize, and report on critical business data.

You will discover ways to make your drawings even more valuable by creating data-driven diagrams. You will learn how to use, create, and edit shape data fields. You will also learn techniques for linking shapes in a Visio drawing to data stored in spreadsheets, databases, and other sources. Finally, you will learn to extract data from a Visio diagram by creating, modifying, and running reports.

You will learn how to create both simple and sophisticated hyperlinks. You will learn how to use both relative and absolute links and to set the hyperlink base. 
Visio allows you to print diagrams as well as share them in a large variety of other formats.You will create rack diagrams using equipment shapes designed to fit in the racks and will learn how to set the page properties so that all shapes on the page are drawn to scale.

Data graphics are even more powerful when a diagram is connected to data that is 
dynamically refreshed from an external data source. In that situation, your Visio drawing becomes a dashboard showing near real–time status for your network, a business process, a restaurant seating chart, a manufacturing assembly line… the possibilities are endless.

Microsoft Visio 2010 includes a significant set of enhancements related to diagramming 
work processes and to ensuring that those diagrams are correct. The enhanced process-related capabilities of Visio was a high enough priority for Microsoft, that they created a new edition of Visio.
You will learn about the structure of the resulting website, allowing you to move it to an intranet or other location when you want to share your drawing with people who don’t have Visio. You can include or exclude navigation features, include reports, and even change the format and style of the website.
Visio web drawings are stored on SharePoint 2010 servers using Visio Services. The web drawing format provides higher fidelity rendering of Visio drawings and enhanced user navigation controls.

This book has been designed to lead you step by step through all the tasks you’re most 
likely to want to perform in Microsoft Visio 2010. If you start at the beginning and work your way through all the exercises, you will gain enough proficiency to be able to create and work with many types of Visio diagrams. However, each topic is self-contained.
Oreilly Catalog page:
http://my.safaribooksonline.com/book/office-and-productivity-applications/9780735660090

4.5.11

MS Visio 2010 - výukový kurz - recenze

Vydavatelství CPress nabízí ve formátu knihy výukový kurz k nejnovější verzi programu MS Visio 2010. Kniha provází čtenáře krok za krokem tvorbou nejpoužívanějších diagramů. Autory knihy jsou zkušení pedagogové M. Kubálková a T. Kubálek.
Výukový kurz se věnují ( mimo jiné ) těmto tématům:
- První kroky ve Visiu a orientace v novém prostředí
- Vkládání a formátování textů, obrazců a kreslení tvarů
- Přizpůsobení pozadí a rozložení stránky
- Kontrola, revize a komentování diagramu
- Tvorba maker a práce s průzkumníkem výkresu
- Propojení výkresu s externími daty a kontingenční diagramy
- Uložení a tisk diagramů
Kniha je podána srozumitelným jazykem. Za hlavní přínos považuji zařazení souvislého praktického příkladu orientovaného na potřeby fiktivní firmy.
Soubor pdf s detailním obsahem knihy a s anotaci najdete na adrese knihy na portálu CPressu:
Tamtéže je ke stažení ukázková kapitola (lekce 6), věnovaná tématu: "Kontrola, revize a komentování".
Slideshow, sestavená z výžezů z obrazovky pořízených při procházení příkladů, ( nabízených autory ke stažení na stránce knihy ) vám přiblíží názorně, co se zejména během výukového kurzu naučíte.
Slideshow najdete na adrese:
www.akamonitor.cz/recenze/kurz-visio/
Knihu doporučuji jako výborný vstupní krok k ovládnutí programu MS Visio 2010.

15.9.05

VISIO 2003. Recenze knihy

Visio 2003 je tématem knihy vydané nedávno GRADOU. Grada se tak přidala do pomyslné rodiny vydavatelství, která se Visiu věnují. Recenzi knihy Vladimíra Břízy jsem vystavil na stránkách svého portálu AKA MONITOR. Odkaz na stránku s recenzí najdete v seznamu stovky původních recenzí odborných knih českých vydavatelství na adrese:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/.

14.9.05

VISIO 2003 - Uzivatelska prirucka . recenze

Součástí knihy "Visio 2003" od Grady je i CD s 30-ti denní trial verzí produktu.

30.8.05

Visio Resources for Educators

Poněkud skrytá webová stránka na portálu Microsoftu je věnována speciálně podpoře práce vyučujících VISIO. Je sice v angličtině, ale stojí za to. K nejlepším odkazům patří:
- Visio 2002 Business Diagramming Tour
- Visio 2002 Hands-On Tutoriál
- Produkt Guide.
- Office Assiatance Helps Educators Put Visio to Use.

Vstupní adresa k těmto a dalším zdrojům je:
www.microsoft.com/education/Visio.mspx

22.8.05

Nová příručka pro VISIO 2003

Kniha Visio 2003 - příručka uživatele
S touto knihou přichází na trh GRADA. Během týdne by měla být knížka na pultech.
Předpokládám, že vystavím svoji původní recenzi ještě do konce srpna t.r.
Z anotace knihy ( na webu Grady ) cituji:
"Je jedinečným průvodcem světem tvorby prostorových a organizačních schémat i grafů. Autor vás seznámí čtivou a snadno srozumitelnou formou s uživatelským prostředím, koncepcí tvorby výkresů, funkcemi i tvorbou vizuálních prezentací dat různého typu. Vedle mnoha jiných témat se naučíte také například pracovat se soubory CAD. Knihu doprovází originální CD společnosti Microsoft se zkušební verzí tohoto nadstandardního nástroje."
Jsem zvědavý na pojetí tématu. Uvítal bych přístup zohledňující typické situace. Uvidíme?!

14.8.05

Rychlý úvod do tvorby organizačních grafů

Portál Microsoftu obsahuje celou řadu kurzů s částečně animovanými postupy práce při tvorbě vybraných typů diagramů. Mnohé jsou sice v angličtině, ale animace postupu je natolik jasná, že jejich shlédnutí může být přínosem pro každého zájemce o VISIO 2003.
Jeden z kurzů je věnován tvorbě organizačního schematu/diagramu.
Povšimněte si určité míry zabudované inteligence u sady obrazců, spočívající v uchování informace o obecné hierarchii org. struktury. Umístíte-li na plochu výkresu nejdříve obrazec vztahující se k vyšší úrovni pyramidy a poté NA NĚJ přetáhnete obrazec vztahující se k nižší úrovni, Visio ho umístí na správné místo v pyramidě obrazců.
Kurz odstartujete klepnutím na TENTO odkaz.

Obrazce a tabulka ShapeSheet ( pro zvídavější uživatele )

Pro zájemce o VISIO 2003, kteří si přejí přiblížit skryté vlastnosti obrazců, které jsou základem jejich dynamiky a chování, jsem připravil ukázku. Ukázka sestává z řady obrázků:
- informace o možnosti užití marketingových schémat a diagramů, jejichž tvorba je podporována VISIO 2003
- ukázka části vzorníku předloh obrazců vztahujících se k tématu marketingová schémata zahrnující obrazec t. zv. Bostonské matice
- výřez z obrazovky znázorňující stav po přetažení kopie předlohy obrazce Bostonské matice na pracovní plochu Visia
- ukázky 4 části tabulky ShapeSheet
- základní informace o tabulce ShapeSheet
– výřezy z nápovědy
Informace v tabulce se mění automaticky se změnami, které uživatel provádí na pracovní ploše výkresu. Zásahy do obsahu tabulky lze provádět též přímo ručně nebo programem ( VBA ). Posláním této zprávy a přiložené ukázky je umožnit nahlédnutí do „světa“, do kterého se běžný uživatel obyčejně nepotřebuje vydávat. Věřím tomu, že po shlédnutí ukázky nebude pochyb o tom, že VISIO 2003 není pouze „kreslítko“, ale nástroj s vysokou zabudovanou inteligencí, která umožní kvalitní vizualizaci informací při tvorbě, dokumentaci a sdílení výkresů a diagramů z nejrůznějších oblastí.
Ukázku najdete na následující webové adrese:
www.akamonitor.cz/visio/shapesheet/

13.8.05

Ukázky z knihy „MS Office Visio 2003 Inside Out“

Byl projeven zájem o obsah a pojetí výše uvedené knihy, která je v ČR dostupná pouze v angličtině za cca 1500,- Kč.. K celkovému obsahu se vrátím v některé z dalších zpráv. S pojetím knihy se můžete seznámit na základě dvou ukázek, které jsem našel na webu.
Ukázky jsou věnovány výkladu dvou konkrétních postupů při práci v prostředí Visio 2003. Ukázky najdete na těchto adresách:
a) Adding title blocks to Visio diagrams
http://office.microsoft.com/en-us/assistance/HA011822471033.aspx
b) Annotatign Visio diagrams with callout shapes
http://office.microsoft.com/en-us/assistance/HA011822461033.aspx
Články jsou věnovány možnostem, jak s minimální pracností a s vysokým efektem doplňovat výkresy a diagramy textem a symboly, které zvýrazní nebo ozřejmí význam a funkci použitých obrazců. Jaksi mimochodem se přesvědčíte o tom, že obrazce nejsou pouze kouskem grafiky, ale monou být též nosiči cenných dat a informací. Zjistíte, že mohou mít i určitou inteligenci, že mohou být aktivní součástí prezentace sdělení obsaženého ve výkresu nebo diagramu.

11.8.05

Visio a zeleninová zahrada

Byl jsem e-mailem požádán, abych uvedl odkaz na nějaký jednoduchý a současně reálný příklad řešení komplexnější úlohy pomocí Visio. Našel jsem úlohu, které bude rozumět každý. Téma je:
„Plánování zeleninové zahrady pomocí aplikace Visio“.
Pomocí popisovaného výkresu - diagramu aplikace Visio lze snadno zobrazit plochu zahrady, vyčíslit kolik sazenic zeleniny lze umístit do zahrady, jak velký prostor poskytnout jednotlivým druhům zeleniny atd. Předpokládám, že jste si již nainstalovali alespoň cvičnou verzi Visio 2003 a že se můžete nechat vést obsahem dále uvedené stránky. K některým náročnějším výkresum / diagramům se v tomto weblogu ještě dostaneme později.
Příklad jsem našel na webu Microsoft a to na adrese:

http://office.microsoft.com/cs-cz/assistance/HA010778441029.aspx

9.8.05

Obrazce, předlohy a vzorníky ve VISIO 2003

Stavebními kameny výkresů a diagramů ve VISIO 2003 jsou obrazce. Seskupují se do tématických skupin označovaných jako vzorníky. Obrazce umístěné ve vzornících mají funkci předlohy. Jejich kopie jsou přetahovány do pracovní plochy výkresů.
Obrazce získáváme několika cestami a způsoby. Již při instalaci VISIO získáváme celou paletu vzorníků s předlohami obrázků. Tuto výchozí sadu si můžeme doplnit z různých zdrojů na webu. Obrazce můžeme též sami vytvářet nebo upravovat existující vzory.
Obrazce v různých tématicky zaměřených vzornících se vyznačují různou mírou složitosti a to nejen tvarem, ale i vlastnostmi. Obrazce symbolizují různě složité objekty, což se projevuje v bohatství standardních i doplňkových atributů – vlastností. Některé vlastnosti jsou předdefinované a uživatel může měnit pouze jejich hodnoty, další vlastnosti může uživatel doplňovat.
Někteří autoři pojednání o VISIO nedoceňují význam manipulace s vlastnostmi obrazců pro kreativní využití programu, všímají si pouze jevové stránky obrazců a neoprávněně označují VISIO za „kreslítko“. Možnost vytvářet a měnit obrazce včetně definice jejich vlastností a jejich chování je jedním ze základů dynamiky VISIA a významně ovlivňuje kvalitu jeho implementace v různých oblastech.
Tento weblog nemá sloužit jako náhražka příručky k VISIO. Nicméně, abych usnadnil představu o tom, co bylo zdůrazněno, vystavil jsem na web slideshow ilustrující prostředí, metody a techniky práce s obrazci. Slideshow je umístěna na adrese:
http://www.akamonitor.cz/visio2003/obrazce/

Pár slov k hodnocení produktu VISIO

Překvapivě velký zájem o obsah tohoto nového weblogu věnovaného VISIO 2003 svědčí o tom, že stojí za zamyšlení oprávněnost tvrzení některých autorů, podle kterých je VISIO odsouzeno k živoření na okraji zájmu uživatelů počítačů. Pokud by tomu tak bylo, vidím příčinu hlavně ve způsobu jakým je někdy VISIO potencionálním uživatelům prezentováno. Na rozdíl od Wordu či Excelu jsou silné stránky VISIO méně zjevné a vyžadují o něco více systémový přístup při prezentaci možností jeho využití. Uživatelé MS Office jsou zvyklí na intuitivní přístup k ovládání programů. Pokud zájemce o VISIO narazí v příručce na postup, který obsahuje 20, nebo i 40 bodů, nebude asi příliš nadšený. Otázkou také je, zda stačí nabídnout několik hotových šablon a připravit dávku obrazců. Řada uživatelů by uvítala informace a zkušenosti,. které by více podporovaly rozvoj kreativity v práci s VISIO. Možná by se pak poněkud změnila i představa o přijatelné výši často kritizované ceny produktu VISIO. O tom všem bych chtěl komplexně pouvažovat v pojednání, které připravuji a o kterém dám v tomto weblogu včas vědět.
Weblog nemůže sloužit jako náhrada příručky. Abych přispěl k lepší představě o silných stránkách VISIO, budu zařazovat alespoň upozornění na některé vybrané a málo zdůrazňované nebo opomíjené vlastnosti produktu.

6.8.05

Mai-lans Visio Blog

Na webu se nachází několik blogů ( weblogů ) věnovaných programu MS VISIO a jeho implementaci v různých oblastech. Jedním z nejznámějších je „Mai-lans Visio Blog“. Doplňován je nepravidelně – poslední zpráva je z 10. června 2005 – ale řada zpráv obsahuje zajímavé odkazy. Určitě Vás zaujmou odkazy na zdroje informující o uplatnění VISIO v oblasti procesního řízení.
Blog najdete kliknutím na TENTO odkaz.

3.8.05

Nabídka knih věnovaných Visio 2003

V levém sloupci této www stránky jsem vystavil miniatury titulních stran 2 knih, které lze považovat za základní pro studium verze Visio 2003. Jde o podrobnou uživatelskou příručku "Microsoft Office Visio 2003" a o knihu nebízenou v angl. originále "Microsoft Office Visio 2003 Inside Out". Obě knihy nabízí CP Books ( CPress ). Recenze obou knih připravuji a budou dostupné v rubrice RECENZE na portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Pokud se chcete již nyní podívat na anotaci a do obsahu uvedených knih, můžete tak učinit na www stránce vydavatele www.cpress.cz.

Aktualizace pro Visio 2003

Visio se vyvíjí stejně jako ostatní aplikace MS. Projevuje se to nejen výskytem nových verzí, ale též v podobě aktualizací živých verzí. Důvodem k tomu je nejen snaha o zajištění nejvyšší úrovně výkonu, ale i potřeba zabezpečení aplikace Visio 2003. Společnost Microsoft doporučuje instalovat aktualizace pomocí služby Office Update.Přehled nabízených aktualizací najdete rovněž na adrese:
http://office.microsoft.com/cs-cz/officeupdate/CD010798611029.aspx
O tom, že ani Visio není ušetřeno nebezpečí virové nákazy Vás přesvědčí například stránka
která informuje o viru VIS5.RadiantAngles, který je zajímavý tím, že šlo o první virus pro Visio 2000.
Adresa stránky je:

http://www.1pcrevue.cz/vir0035.htm

2.8.05

MS Office Visio 2003 Resource Kit for IT Professionals

Základními stavebními kameny výkresů ve VISIO 2003 jsou obrazce.
Každý, kdo si mezi 1. 1. 2005 a 31. 5. 2005 zakoupil nebo upgraduje na nejnovější verzi aplikace Visio Professional 2003, získává nárok na sadu Microsoft Office Visio 2003 Resource Kit for IT Professionals ZDARMA. Tuto sadu připravily společnosti Microsoft, Altima Technologies a Fluke Networks. Nabízí přístup k tisícům obrazců přesně zobrazujících nejpoužívanější síťová zařízení NetZoom™ Stencils a nástroj pro automatické prohledávání a zakreslení sítí LAN MapShot™. Microsoft Office Visio 2003 Resource Kit for IT Professionals tvoří dva disky CD-ROM s produkty partnerů společnosti Microsoft, které doplňují funkcionalitu aplikace Visio Professional 2003.
Sada obsahuje nástroj LAN MapShot od firmy Fluke Networks, který umožňuje rychlé vyhledání všech IP a NetBIOS zařízení v síti, včetně přepínačů, serverů, směrovačů, tiskáren, rozbočovačů, atp.! Dále tato sada obsahuje 28 000 nejoblíbenějších obrazců NetZoom Stencils vyvinutých speciálně pro aplikaci Visio firmou Altima Technologies. Kolekce obrazců NetZoom Stencils je výběr z více než 60 000 obrazců počítačů, síťových komponent, telekomunikačních a audio/video zařízení více než 2 000 známých výrobců.Více se dozvíte na adrese: http://www.visio2003.cz/
případně přímo na adrese: http://www.visio2003.cz/ResourceKit/
Sada Visio 2003 Resource Kit for IT Professionals je pouze v anglickém jazyce.
Velmi pěknou sadu obrazců si můžete bezplatně stáhnout též přímo ze stránek firmy ALTIMA. Obrazce jsou součástí samorozbalovacího souboru o velikosti cca 5,5 MB.
Adresa s objednávkou download je: http://www.altimatech.com/home/download.php

CD se zkušební verzí produktu Visio 2003 česky

Zkušební verzi aplikace Visio 2003 česky na CD si můžete objednatna níže uvedené adrese.
Zkušební doba je 30 dnů.
Zaplatíte 99 korun za dobírku.
Adresa objednávky zkušebních verzí:
http://www.softmail.cz/shop/officeForm/officeForm.asp

1.8.05

Diskuzní skupiny ( NewsGroups ) pro VISIO 2003

Kdo se nebojí klást otázky v angličtině, má šanci dozvědět se odpověď na své otázky v diskusní skupině věnované novým uživatelům Visia 2003.
Vstup do diskuzní skupiny ( NewsGroup) najdete na této adrese: http://www.microsoft.com/office/community/en-us/default.mspx?dg=microsoft.public.visio&lang=en&cr=US
Existují dvě další skupiny. Jedna je věnována obecným otázkám a jedna je určena pro diskuze vývojářů.

31.7.05

Slovníky do Microsoft Office 2003

Připouštím, že některé návštěvníky weblogu možná poněkud zlobí odkazy na stránky v angličtině. A bude hůř - některé budou i v němčině. Nejde o zlomyslnost, ale o snahu podat obraz VISIA co nejkomplexněji. Abych alespoň částečně situaci usnadnil, uvádím informaci o možnosti nabízené firmou Microsoft pro legální držitelé balíku MS Office 2003. Můžete si bezplatně stáhnout slovniky:
- Slovník anglicko-český a česko-anglický
- Slovník anglicko-slovenský a slovensko-anglický
- Slovník německo-český a česko-německý
- Slovník německo-slovenský a slovensko-německ
Jde o slovníky do Microsoft Office 2003. Velikost jednotlivých souborů je 5,4 - 5,7 MB.Slovníky obsahují 25 000 hlavních hesel z každé strany překladu.
Slovníky se integrují se do Podokna úloh Zdroje informací a to do všech aplikací Office 2003.
Stránka pro stažení slovníku je uvedena na konci zprávy.
Slovníky vyrobila společnost Lingea s.r.o.
www.lingea.cz (»), www.lingea.sk (») pro
společnost Microsoft s.r.o. pro užití a šíření v České a Slovenské republice. Slovníky
nesmí být dále šířeny, publikovány nebo rozmnožovány bez výslovného svolení výrobce. Technickou podporu uživatelům slovníků poskytuje společnost Lingea s.r.o.
Stažení souborů: Po vyplnění produktového označení (Product ID) své sady (popř. aplikace sady) Microsoft Office 2003 budete moci stisknutím příslušného tlačítka stáhnout verzi pro
tisk nebo verzi pro čtení.

Kód Product ID naleznete v dialogovém okně "O produktu (About dialog)" v menu Nápověda
(Help). Product ID lze použít pro stažení pouze jedné kopie každého souboru.
Adresa nabízející stažení slovníků:

http://www.microsoft.com/cze/office/downloads/slovniky.asp?error=invalid_code

20 ukázkových diagramů aplikace VISIO 2003

Jistě jste zatoužili po ukázkových diagramech, které by Vám usnadnily poznávání Visia 2003. Soubor s ukázkami aplikace Visio 2003 VisioSam.exe, (publikovaný 31.10.2003, velikost 4115 kB) si lze stáhnout z dole uvedené adresy. 20 ukázkových diagramů aplikace Visio 2003 jsou příkladem možného použití v oblasti podpory a prodeje a v řadě dalších oblastí.
Soubor obsahuje tyto diagramy:
- diagram služby Active Directory – ActvDir.vsd,
- základní vývojový diagram – Bflowcht.vsd,
- plán podlaží budovy – BldgPlan.vsd,
- Blokový diagram - BlkDia.vsd
- základní síťový diagram – Bnetwork.vsd,
- diagram průběhu diskuse a jednotlivých názorů – Brainstm.vsd,
- kalendář – Calendar.vsd,
- diagram databáze – Database.vsd,
- podrobný síťový diagram – Dnetwork.vsd,
- schéma elektrických sítí a regulace – EECtrl.vsd,
- schéma hydraulického rozvodu – FluidPwr.vsd,
- rozvržení zasedací místnosti – MeetRoom.vsd,
- organizační schéma – OrgChart.vsd,
- diagram analýzy procesu – ProcEng.vsd,
- schéma stojanů s výpočetní technikou – Rack.vsd,
- diagram časové osy – Timeline.vsd,
- diagram UML – UML.vsd,
- diagram vývoje webových stránek – WebDsgn.vsd,
- diagram návrhu webového serveru – WebSite.vsd,
- diagram uživatelského rozhraní systému Windows – WinUI.vsd
Stáhněte soubor klepnutím na tlačítko Stáhnout (nahoře) a uložte ho na pevný disk.
Instalaci spustíte poklepáním na programový soubor VisioSam.exe na pevném disku.
Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.
Po nainstalování staženého softwaru přejděte do složky, kam byl nainstalován, a poklepejte na ukázkový soubor aplikace Visio (.vsd), který si chcete prohlédnout.
Adresa odkud lze soubor s ukázkami stáhnout:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=716C617E-4F9C-4829-800A-F274B5BE8A1E&displaylang=cs

29.7.05

Řízení změn infrastruktury IT s nástrojem VISIO 2003

Ukázalo se, že mezi návštěvníky tohoto weblogu činí velké procento lidé profesně blízcí ITSM. Proto zařazuji informaci o existenci dynamické ukázky využití VISIO 2003 při projektu a dokumentaci změny IT infrastruktury. Jde o cca 4 minutovou "Product Video Tour" nazvanou "Managing Changes to IT Infrastructure".
Pro snadnější dostupnost souboru s ukázkou jsem umístil kopii do prostoru své domény.
Kopii originální ukázky ke stažení najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/visio/itinfrastructure.asx

Visio 2003 pro IT Profesionály

Bližší charakteristiku možností využití Visio 2003 v práci IT profesionálů přibližuje soubor visioforitpros.doc, který si lze stáhnout z níže uvedené stránky. Kromě výzvy ke stažení obsahuje stránka následující charakteristiku přínosu shlédnutí dokumentu:
“Microsoft Office Visio Professional 2003 can help IT professionals effectively document, design, and communicate ideas, processes, and systems.
Download this datasheet to get more details on how Visio Professional 2003 can help IT professionals document process and data flow, comprehend information structure, develop network resource diagrams, communicate project milestones, and complete other tasks.
Included in this document:
- A Flexible Productivity Tool
- Document Existing Network
- Conceptualize New Resources
- Communicate and Collaborate More Effectively
Dokument má velikost 820 kB.
Adresa stránky:
http://www.microsoft.com/office/visio/prodinfo/occupations/itprofessional.mspx

Visio 2003 Version Comparison

Příjemně mne překvapilo zjištění, že pouhý týden po zřízení tohoto weblogu stránka zaznamenala návštěvnost přes 750 přístupů. Několik návštěvníků se mi již ozvalo i mailem. Potvrdilo se to, čeho jsem se trochu obával, že nároky návštěvníků na obsah weblogu budou velmi pestré. Proto budu střídat informace různého "kalibru". Prosím současně o pochopení.
Pro ty návštěvníky, kteří začali uvažovat o pořízení Visio 2003 a zajímá je srovnání čtyř základních verzí produkltu Visio ( visio 5, Visio 2000, Visio 2002 a Visio 2003 ) poslouží text se srovnávacími tabulkami umístěný na níže uvedené adrese. Je velmi podrobný, v angličtině a je rozdělen do následujících sekcí:
- General

- IT Pro and Developer Tools
- Facilities Management
- Project Management
- Business Process Management (BPM)
- Programmability and Extensibility
- Installation
-Training and Resources
Text současně hodně napovídá o podpoře produktu Visio 2003.
Text s názvem "Visio 2003 Version Comparison" najdete na adrese:
http://www.microsoft.com/office/visio/prodinfo/compare.mspx?pf=true

Visio 2003 Product Demo

Poté, co jste si prohlédli slideshow v českém jazyce, můžete pokračovat využitím on-line DEMO produktu VISIO 2003 v angličtině. DEMO je rozděleno do 3 částí, podobně jako česká slideshow:
- Dokument and Design
- Communicate and Share
- Integrate and Automate
Nároky na vybavení jsou charakterizovány takto:

Demo Requirements
This demo requires Macromedia Flash Player 5.0 or later. For an optimal viewing experience, use a 56 kilobits per second (Kbps) or faster Internet connection and set your screen resolution to 800 × 600 or higher.
Přínos shlédnutí ( a poslechu ) DEMA autoři charakterizují slovy:

“This demo shows how Visio 2003 provides the tools you need to document complex concepts, communicate ideas, and deliver integrated solutions across your organization.“
Webová adresa:
http://www.microsoft.com/office/visio/prodinfo/demo.mspx?pf=true

28.7.05

RSS služba pro sledování nových zpráv

Nechcete-li osobně sledovat změny v obsahu weblogu VISIO MONITOR, můžete tuto práci svěřit RSS-čtečkám. Kliknutím na červenou ikonku v levém sloupci weblogu otevřete XML soubor. Adresa stránky se souborem je parametrem, který zadáte do RSS čtečky. Doplníte informaci o intervalu kontroly obsahu a můžete se spolehnout, že Vám nic nového ve weblogu neujde.
Potřebujete-li více informací o RSS službě, využijte můj text na stránce:

http://www.akamonitor.cz/rss.htm
Adresa souboru XML je:

http://www.akamonitor.cz/visio/visio-monitor.xml

Seznamte se s aplikací Visio. 30-ti minutový kurz on-line

Přejete-li se seznámit s aplikací Visio 2003 v českém jazyce, využijte možnost on-line slideshow s komentáři.
Jde o kurz, který obsahuje:
- Tři lekce s postupem vlastním tempem a tři praktická cvičení pro seznámení s funkcemi.
- Krátký test na konci každé lekce. Testy nejsou hodnoceny.
- Karta Rychlá reference, kterou si můžete po kurzu odnést s sebou.
Po dokončení tohoto kurzu budete znát následující:
- jaké možnosti poskytuje aplikace Visio a jaké typy diagramů v ní můžete vytvořit,
- které vydání aplikace Visio 2003 máte a jaký to má vliv na její použití,
- jak vytvořit diagram přetažením obrazců na požadované místo a jejich spojením,
- jak použít lupu, změnit velikost obrazců a zadat do nich text. O kurzu
Jak lze aplikaci Visio využít?
- Dvě verze
- Diagramy obchodních procesů
- Diagramy obchodních procesů - pokračování
- Organizační diagramy
- Diagramy debaty
- Plány budovy
- Diagramy sítě
- Diagramy webu
Vytvoření prvního diagramu
- Výběr šablony
- Přetažení obrazců na stránku
- Přesunutí obrazců
- Změna velikosti obrazců
- Přidání textu do obrazců
- Dosažení lepší viditelnosti pomocí lupy
- Propojení obrazců
Podrobnější seznámení s prostředím aplikace Visio
- Podrobnější seznámení se šablonami
- Podrobnější seznámení s obrazci a vzorníky
- Inteligentní obrazce
- Podrobnější seznámení s tlačítkem Nový
Každá ze 3 lekcí obsahuje navíc:
- Praktickou část
- Vyzkoušejte se
Kurz najdete na adrese:
http://office.microsoft.com/training/training.aspx?AssetID=RC011267461029

27.7.05

Embed a Visio Viewer 2003 Control in a Web Page

Pokročilejším návštěvníkům se zřejmě tempo rozvoje obsahu weblogu zdá pomalé. Mám pro ně jednu lahůdku, která je na chvíli zaměstná. Ná níže uvedené adrese je obsažen návod, pomocí kterého můžete zajistit zobrazování, tisk a sdílení výkresů a diagramů v IE 5 nebo vyšším v jejich přirozené podobě. Otevření www stránky s výkresem automaticky aktivuje Visio Viewer 2003. Odkaz směřuje na text v angličtině. Vybírám z něho několik řádků:

With Visio Viewer, you can embed a Visio Viewer control in a Web page, and then specify object parameters, such as the drawing you want to display and the color of the background. With Visio Viewer, you can embed a Visio Viewer control in a Web page by manually inserting the tags and parameters in the Web page's source code or, in some cases, by inserting it through your application's user interface, as you can with Microsoft FrontPage. Using either method, you embed a Visio Viewer control the same way you embed any other control. Visio Viewer includes the sample file Sample.htm, which is a Web page with an embedded Visio Viewer control and a reference to a Visio drawing. Sample.htm is located in the Visio Viewer folder (drive:\\Program Files\Microsoft Office\Visio Viewer).

Podmínkou fungování je vložení segmentu zdrojového kodu.
Ukázka kodu je v článku, kde se též dozvíte postup pomocí kterého upravíte www stránku ve Front Page.
Adresa článku je:
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/odc_vis2003_ta/html/odc_vsEmbedVisioViewerControl.aspProgram kurzu Visio 2003

Představu o tom, co Vás čeká po rozhodnutí věnovat se MS Visio 2003 si můžete učinit různou cestou. Potupně je probereme v dalších zprávách tohoto weblogu. Kdybyste dali přednost účasti na kurzu, pak by Vás čekal zhruba tento program:
- Základy aplikace Visio (terminologie vzorníky, šablony, předlohy; založení nového výkresu; otevírání dalších vzorníku; zobrazeni okna průzkumníka výkresu; vkládání obrazců; výběr obrazců; změna velikosti a tvaru obrazců; práce s obrazci; otáčení obrazců; zarovnání obrazců).

- Formátování dvojrozměrných obrazců (barva výplně; vzorek výplně; barva čáry a vzorku; tloušťka čáry; průhlednost výplně a čáry).
- Formátování jednorozměrných obrazců (barva, vzorek a průhlednost; tloušťka čáry; typ konce čáry; velikost konce čáry; zakončení čáry).
- Textové bloky, přidávání textu k obrazcům.
- Seskupení obrazců (přidání do skupiny; odebrání obrazce ze skupiny).
- Spojovací prvky (připojování obrazců; změna typu propojení; přidávání připojovacích bodů; odstranění spojovacího bodu).
- Přesné kreslení (nastavení přichytávání obrazců; vodítka a vodící body; kreslící mřížka; přesné nastavení velikosti a pozice obrazce ve výkresu; nastavení tiskových jednotek).
- Vytvoření vzorníků a šablon (vytvoření vlastních obrazců; vytvoření nového vzorníku; uložení obrazce do nového vzorníku; úprava vzorníku; speciální vzorník Dokumentu; práce se šablonou – oblíbené obrazce; vytvoření nove šablony).
- Vrstvy (vytvoření vrstvy; odstranění vrstvy; přejmenování vrstvy; přiřazení obrazce do vrstvy; výběr všech obrazců ve vrstvě).
- Práce s pozadím stránky (přidávání stránek; vzorník pozadí; připojení stránek k pozadí).
- Vlastnosti stránky (nastavení velikosti a orientace stránky; otáčení stránek; pozadí a rozvržení stránky).
- Tiskové výstupy (tisk výkresu; nastavení záhlaví a zápatí).
- Spolupráce s jinými programy (publikování diagramů na web; přidání hypertextových odkazů k obrazcům; vkládání tvarů do MS Wordu; export do MS Excel; vestavěné sestavy; export dat do databáze; propojit stávající výkres s databází; vytvoření propojeni předlohy s databází; vytvoření nového vzorníku z databáze).
- Shape Sheet (zobrazení ShapeSheet; sekce v ShapeSheet; vzorce v ShapeSheet).
- Použití macro rekordéru.
Podle tohoto programu probíhá školení ve společnosti "computer help". Nabídku kuzu najdete na webové adrese:
http://www.computerhelp.cz/skoleni/popis.asp?kod=M116

Proč používat aplikaci Visio 2003 - hlavní důvody

Visio prošlo složitým vývojem od jednoduchého nástroje k současné verzi 2003 Profesional. Microsoft shrnuje důvody pro používání aktuální verze do následujících 10-ti hlavních důvodů:
- Dokumentace a analýza podnikových procesů
- Sledování komentářů jednotlivých uživatelů
- Nové způsoby týmové spolupráce
- Snadnější vkládání poznámek do diagramů v počítačích Tablet PC
- Nástroje pro vytváření poznámek během porady
- Vytváření kalendářů z aplikace Outlook
- Jednodušší vytváření a používání technických diagramů
- Rychlejší vytváření a úpravy diagramů
- Vytváření výkonných, propojených řešení
- Lepší podpora jiných národních prostředí a jazyků
Přechodem z dřívejších verzí na verzi Visio 2003 získá uživatel následující pozoruhodné možnosti:
- Vyhledávání přesně takových tvarů, jaké potřebujete.

Pomocí funkce pro hledání tvarů rychle najdete tvary, které jsou nainstalovány na pevném disku nebo dostupné na webu. Vyhledávací rozhraní funguje stejně jako předloha aplikace Visio. Jednoduše přetáhnete požadovaný tvar do diagramu.
- Vytváření projektových diagramů z existujících dat.
Z dat aplikace Microsoft Project můžete automaticky vytvářet časové osy a Ganntovy diagramy, které vám pomohou lépe předávat informace o důležitých milnících zúčastněným stranám.
- Účinnější instalace a údržba aplikace Visio.

Instalační technologie systému Microsoft Windows® optimalizuje zavádění a údržbu aplikace Visio v podniku. Aplikace Visio Professional 2003 zjistí a opraví chybějící nebo poškozené soubory, které potřebuje k provozu. Pokud přestane odpovídat, umožní vám uložit práci.
Podrobně se s důvody seznámíte na následující webové stránce:
http://www.microsoft.com/cze/office/visio/topten.asp

Zobrazování výkresů a diagramů ve webovém prohlížeči

Ještě dříve, než si pořídíte program Visio 2003 budete si chtít udělat vlastní představu o tom, jak vypadají výkresy a diagramy pořízené tímto nástrojem. Existuje řada možností – s většinou z nich se v tomto weblogu setkáte. Jednou z nejjednodušších cest je stažení hotových řešení a jejich zobrazení v prostředí programu „Visio Viewer 2003“, který si můžete zdarma stáhnout z webu Microsoft. Nejde sice o vývojové prostředí, ale nabídka funkcí Vieweru je velmi bohatá a pro první seznámení s výstupy Visia postačující. Ostatně, Visio Viewer 2003 je využíván v pracovním procesu v rámci týmů jejichž členové potřebují spolupracovat z různých míst.
Visio Viewer 2003 slouží k zobrazování výkresů a diagramů aplikace Visio pořízených ve verzích 5, 2000, 2002 nebo 2003. Potřebujete navíc pouze webový prohlížeči Microsoft Internet Explorer ( 5.0 nebo vyšší).
Uživatelé aplikace Visio mohou distribuovat výkresy a diagramy aplikace Visio mezi členy týmu, partnery, zákazníky a jiné osoby, i když dotyční tuto aplikaci nemají ve svých počítačích nainstalovánu. Program Internet Explorer také umožňuje tisk výkresů, pouze však té jejich části, která je v prohlížeči právě zobrazena.
Zobrazování výkresů aplikace Visio je velmi jednoduché. Stačí na výkres (soubor s příponou .VSD, .VSS, .VST, .VDX, .VSX nebo .VTX) poklepat v Průzkumníku Windows. Spustí se prohlížeč Internet Explorer a nástroj Visio Viewer zobrazí výkres v okně prohlížeče. S výkresem pak můžete v okně pracovat pomocí tlačítek na panelu nástrojů, klávesových zkratek a příkazů v místní nabídce (po klepnutí pravým tlačítkem). Můžete také zobrazit vlastnosti libovolného tvaru tak, že otevřete dialogové okno Properties and Settings a vyberete daný tvar. Na kartě Display Settings ve stejném dialogovém okně jsou k dispozici určitá nastavení pro zobrazování a vykreslování. Na kartě Layer Settings lze navíc nastavit viditelnost a barvy vrstev výkresu a na kartě Markup Settings lze nastavit viditelnost a barvy komentářů.
Více se o programu Visio Viewer 2003 dozvíte na adrese:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=3FB3BD5C-FED1-46CF-BD53-DA23635AB2DF&displaylang=cs
odkud si též můžete soubor s Viewerem ( 5450 kB ) zdarma stáhnout. Instalace je snadná a na uvedené stránce je podrobně popsána.

Visio 2003 Fact Sheet

Informací o Visio 2003 v českém jazyce sice přibývá, přesto však stojí za pozornost i informace, které se zatím vyskytují pouze na anglicky mluvících stránkách. Některé odkazy budou proto i v tomto weblogu směřovat na stránky v angličtině. Na stránku, na kterou odkazuje první zpráva, navazuje tématicky níže uvedená anglická stránka, která podrobněji rozvádí informace o tom jak Visio 2003 pokrývá 3 hlavní oblasti působení.
Popisuje:
- Document and Design Complex Ideas, Processes, and Systems
- Communicate Information Clearly and Collaborate More Effectively
- Integrate and Automate Systems and Processes
Ve třech podrobných tabulkách uvádí hlavní typy diagramů a jejich popis, hlavní funkce podporující komunikace a jejich účel a přehled činností určených k integraci a automatizaci systémů a procesů a jejich popis.
Adresa:
http://www.microsoft.com/office/visio/prodinfo/facts.mspx

Odpovědi na časté otázky týkající se Visio 2003

V poznávání produktu Visio 2003 a možností jeho využití můžete pokračovat pročtením odpovědí na nejčastěji kladené otázky jako:
- Co je aplikace Visio 2003?
- Kdo může využít výhod aplikace Visio?
- Proč potřebuji k tvorbě diagramů aplikaci Visio když již používám aplikaci Word a PowerPoint?
- Co je nového v aplikaci Visio 2003?
- Proč je výhodné provést upgrade?
- Jsou soubory aplikace Visio 2002 kompatibilní s aplikací Visio 2003 a naopak?
- Jak lze aplikaci Visio 2003 používat s ostatními aplikacemi systému Microsoft Office System?
- Lze aplikaci Visio 2003 upravovat?
- Jak pomáhá aplikace Visio 2003 se správou podnikových procesů?
- Jaké jsou k dispozici zdroje podporující používání aplikace Visio jako nástroje pro správu podnikových procesů?
- Lze aplikaci Visio 2003 integrovat s ostatními technologiemi společnosti Microsoft?
- Jaké jsou systémové požadavky pro aplikaci Visio 2003?
- Co je nového v aplikaci Visio Professional 2003?

Odpovědi na tyto a některé další otázky najdete v češtině na adrese:
http://www.microsoft.com/cze/office/visio/faq.asp

Přehled aplikace Visio 2003

Informace o produktu MS Visio 2003, která se na webu firmy Microsoft objevila bezprostředně poté, co se nová verze objevila na trhu, pochází z 20. května 2003. Dnes je sice na webu k dispozici celá řada novějších charakteristik, ale tato je jednou z nejstručnějších a při tom nejpřehlednějších. Vybírám z ní pouze úvod a názvy 3 částí:
"Visio 2003 je aplikace pro tvorbu diagramů, s níž můžete vytvářet obchodní a technické diagramy, ve kterých jsou dokumentovány a uspořádány složité plány, procesy a systémy. Diagramy vytvořené v aplikaci Visio 2003 umožňují jasně, stručně a efektivně vizualizovat a předávat informace tak, jak by to pouze s využitím textu a čísel nebylo možné. Pomocí přímé synchronizace diagramů se zdroji dat automatizuje aplikace Visio 2003 vizualizaci dat. Poskytuje tak aktuální diagramy a navíc lze mechanismy aktualizace přizpůsobit potřebám každé organizace".
Text uvádí Visio 2003 jako nástroj pro:
- snadné pochopení koncepcí, procesů a vztahů

- efektivní komunikaci
- integraci a automatizaci systémů a procesů.
Celý text najdete na webu na adrese:
http://www.microsoft.com/cze/office/visio/overview.asp#section1

Úvodní informace

Tento weblog si neklade za cíl prezentovat informace pro profesionály. Jeho posláním je usnadnit rychlé vyhledání aktuálních informacích týkajících se vlastností a možností uplatnění SW produktu MS VISIO, především ve verzi 2003. Je určen lidem z praxe a studentům. Až na vyjímky zde budou publikovány především stručně komentované odkazy s webovými adresami. Obsah weblogu budu doplňovat příležitostně?, podle toho, kdy během monitoringu časopisů, knih a wobových zdrojů narazím na novou zajímavou informaci. Těším se na Vaše návštěvy a uvítam upozornění na zdroje, které jsem přehlédl. Arnošt Katolický
P.S. na další mé weblogy týkající se ITSM, ITIL, e-learningu, digifoto, e-books a j, se dostanete s mé HP: www.akamonitor.cz