VISIO MONITOR

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "MS VISIO", především ve verzi 2003. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

13.8.05

Ukázky z knihy „MS Office Visio 2003 Inside Out“

Byl projeven zájem o obsah a pojetí výše uvedené knihy, která je v ČR dostupná pouze v angličtině za cca 1500,- Kč.. K celkovému obsahu se vrátím v některé z dalších zpráv. S pojetím knihy se můžete seznámit na základě dvou ukázek, které jsem našel na webu.
Ukázky jsou věnovány výkladu dvou konkrétních postupů při práci v prostředí Visio 2003. Ukázky najdete na těchto adresách:
a) Adding title blocks to Visio diagrams
http://office.microsoft.com/en-us/assistance/HA011822471033.aspx
b) Annotatign Visio diagrams with callout shapes
http://office.microsoft.com/en-us/assistance/HA011822461033.aspx
Články jsou věnovány možnostem, jak s minimální pracností a s vysokým efektem doplňovat výkresy a diagramy textem a symboly, které zvýrazní nebo ozřejmí význam a funkci použitých obrazců. Jaksi mimochodem se přesvědčíte o tom, že obrazce nejsou pouze kouskem grafiky, ale monou být též nosiči cenných dat a informací. Zjistíte, že mohou mít i určitou inteligenci, že mohou být aktivní součástí prezentace sdělení obsaženého ve výkresu nebo diagramu.