VISIO MONITOR

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "MS VISIO", především ve verzi 2003. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

9.8.05

Obrazce, předlohy a vzorníky ve VISIO 2003

Stavebními kameny výkresů a diagramů ve VISIO 2003 jsou obrazce. Seskupují se do tématických skupin označovaných jako vzorníky. Obrazce umístěné ve vzornících mají funkci předlohy. Jejich kopie jsou přetahovány do pracovní plochy výkresů.
Obrazce získáváme několika cestami a způsoby. Již při instalaci VISIO získáváme celou paletu vzorníků s předlohami obrázků. Tuto výchozí sadu si můžeme doplnit z různých zdrojů na webu. Obrazce můžeme též sami vytvářet nebo upravovat existující vzory.
Obrazce v různých tématicky zaměřených vzornících se vyznačují různou mírou složitosti a to nejen tvarem, ale i vlastnostmi. Obrazce symbolizují různě složité objekty, což se projevuje v bohatství standardních i doplňkových atributů – vlastností. Některé vlastnosti jsou předdefinované a uživatel může měnit pouze jejich hodnoty, další vlastnosti může uživatel doplňovat.
Někteří autoři pojednání o VISIO nedoceňují význam manipulace s vlastnostmi obrazců pro kreativní využití programu, všímají si pouze jevové stránky obrazců a neoprávněně označují VISIO za „kreslítko“. Možnost vytvářet a měnit obrazce včetně definice jejich vlastností a jejich chování je jedním ze základů dynamiky VISIA a významně ovlivňuje kvalitu jeho implementace v různých oblastech.
Tento weblog nemá sloužit jako náhražka příručky k VISIO. Nicméně, abych usnadnil představu o tom, co bylo zdůrazněno, vystavil jsem na web slideshow ilustrující prostředí, metody a techniky práce s obrazci. Slideshow je umístěna na adrese:
http://www.akamonitor.cz/visio2003/obrazce/