VISIO MONITOR

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "MS VISIO", především ve verzi 2003. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

29.7.05

Řízení změn infrastruktury IT s nástrojem VISIO 2003

Ukázalo se, že mezi návštěvníky tohoto weblogu činí velké procento lidé profesně blízcí ITSM. Proto zařazuji informaci o existenci dynamické ukázky využití VISIO 2003 při projektu a dokumentaci změny IT infrastruktury. Jde o cca 4 minutovou "Product Video Tour" nazvanou "Managing Changes to IT Infrastructure".
Pro snadnější dostupnost souboru s ukázkou jsem umístil kopii do prostoru své domény.
Kopii originální ukázky ke stažení najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/visio/itinfrastructure.asx