VISIO MONITOR

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "MS VISIO", především ve verzi 2003. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

31.7.05

20 ukázkových diagramů aplikace VISIO 2003

Jistě jste zatoužili po ukázkových diagramech, které by Vám usnadnily poznávání Visia 2003. Soubor s ukázkami aplikace Visio 2003 VisioSam.exe, (publikovaný 31.10.2003, velikost 4115 kB) si lze stáhnout z dole uvedené adresy. 20 ukázkových diagramů aplikace Visio 2003 jsou příkladem možného použití v oblasti podpory a prodeje a v řadě dalších oblastí.
Soubor obsahuje tyto diagramy:
- diagram služby Active Directory – ActvDir.vsd,
- základní vývojový diagram – Bflowcht.vsd,
- plán podlaží budovy – BldgPlan.vsd,
- Blokový diagram - BlkDia.vsd
- základní síťový diagram – Bnetwork.vsd,
- diagram průběhu diskuse a jednotlivých názorů – Brainstm.vsd,
- kalendář – Calendar.vsd,
- diagram databáze – Database.vsd,
- podrobný síťový diagram – Dnetwork.vsd,
- schéma elektrických sítí a regulace – EECtrl.vsd,
- schéma hydraulického rozvodu – FluidPwr.vsd,
- rozvržení zasedací místnosti – MeetRoom.vsd,
- organizační schéma – OrgChart.vsd,
- diagram analýzy procesu – ProcEng.vsd,
- schéma stojanů s výpočetní technikou – Rack.vsd,
- diagram časové osy – Timeline.vsd,
- diagram UML – UML.vsd,
- diagram vývoje webových stránek – WebDsgn.vsd,
- diagram návrhu webového serveru – WebSite.vsd,
- diagram uživatelského rozhraní systému Windows – WinUI.vsd
Stáhněte soubor klepnutím na tlačítko Stáhnout (nahoře) a uložte ho na pevný disk.
Instalaci spustíte poklepáním na programový soubor VisioSam.exe na pevném disku.
Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.
Po nainstalování staženého softwaru přejděte do složky, kam byl nainstalován, a poklepejte na ukázkový soubor aplikace Visio (.vsd), který si chcete prohlédnout.
Adresa odkud lze soubor s ukázkami stáhnout:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=716C617E-4F9C-4829-800A-F274B5BE8A1E&displaylang=cs