VISIO MONITOR

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "MS VISIO", především ve verzi 2003. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

15.9.05

VISIO 2003. Recenze knihy

Visio 2003 je tématem knihy vydané nedávno GRADOU. Grada se tak přidala do pomyslné rodiny vydavatelství, která se Visiu věnují. Recenzi knihy Vladimíra Břízy jsem vystavil na stránkách svého portálu AKA MONITOR. Odkaz na stránku s recenzí najdete v seznamu stovky původních recenzí odborných knih českých vydavatelství na adrese:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/.