VISIO MONITOR

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "MS VISIO", především ve verzi 2003. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

14.8.05

Rychlý úvod do tvorby organizačních grafů

Portál Microsoftu obsahuje celou řadu kurzů s částečně animovanými postupy práce při tvorbě vybraných typů diagramů. Mnohé jsou sice v angličtině, ale animace postupu je natolik jasná, že jejich shlédnutí může být přínosem pro každého zájemce o VISIO 2003.
Jeden z kurzů je věnován tvorbě organizačního schematu/diagramu.
Povšimněte si určité míry zabudované inteligence u sady obrazců, spočívající v uchování informace o obecné hierarchii org. struktury. Umístíte-li na plochu výkresu nejdříve obrazec vztahující se k vyšší úrovni pyramidy a poté NA NĚJ přetáhnete obrazec vztahující se k nižší úrovni, Visio ho umístí na správné místo v pyramidě obrazců.
Kurz odstartujete klepnutím na TENTO odkaz.