VISIO MONITOR

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "MS VISIO", především ve verzi 2003. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

9.8.05

Pár slov k hodnocení produktu VISIO

Překvapivě velký zájem o obsah tohoto nového weblogu věnovaného VISIO 2003 svědčí o tom, že stojí za zamyšlení oprávněnost tvrzení některých autorů, podle kterých je VISIO odsouzeno k živoření na okraji zájmu uživatelů počítačů. Pokud by tomu tak bylo, vidím příčinu hlavně ve způsobu jakým je někdy VISIO potencionálním uživatelům prezentováno. Na rozdíl od Wordu či Excelu jsou silné stránky VISIO méně zjevné a vyžadují o něco více systémový přístup při prezentaci možností jeho využití. Uživatelé MS Office jsou zvyklí na intuitivní přístup k ovládání programů. Pokud zájemce o VISIO narazí v příručce na postup, který obsahuje 20, nebo i 40 bodů, nebude asi příliš nadšený. Otázkou také je, zda stačí nabídnout několik hotových šablon a připravit dávku obrazců. Řada uživatelů by uvítala informace a zkušenosti,. které by více podporovaly rozvoj kreativity v práci s VISIO. Možná by se pak poněkud změnila i představa o přijatelné výši často kritizované ceny produktu VISIO. O tom všem bych chtěl komplexně pouvažovat v pojednání, které připravuji a o kterém dám v tomto weblogu včas vědět.
Weblog nemůže sloužit jako náhrada příručky. Abych přispěl k lepší představě o silných stránkách VISIO, budu zařazovat alespoň upozornění na některé vybrané a málo zdůrazňované nebo opomíjené vlastnosti produktu.