VISIO MONITOR

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "MS VISIO", především ve verzi 2003. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

14.8.05

Obrazce a tabulka ShapeSheet ( pro zvídavější uživatele )

Pro zájemce o VISIO 2003, kteří si přejí přiblížit skryté vlastnosti obrazců, které jsou základem jejich dynamiky a chování, jsem připravil ukázku. Ukázka sestává z řady obrázků:
- informace o možnosti užití marketingových schémat a diagramů, jejichž tvorba je podporována VISIO 2003
- ukázka části vzorníku předloh obrazců vztahujících se k tématu marketingová schémata zahrnující obrazec t. zv. Bostonské matice
- výřez z obrazovky znázorňující stav po přetažení kopie předlohy obrazce Bostonské matice na pracovní plochu Visia
- ukázky 4 části tabulky ShapeSheet
- základní informace o tabulce ShapeSheet
– výřezy z nápovědy
Informace v tabulce se mění automaticky se změnami, které uživatel provádí na pracovní ploše výkresu. Zásahy do obsahu tabulky lze provádět též přímo ručně nebo programem ( VBA ). Posláním této zprávy a přiložené ukázky je umožnit nahlédnutí do „světa“, do kterého se běžný uživatel obyčejně nepotřebuje vydávat. Věřím tomu, že po shlédnutí ukázky nebude pochyb o tom, že VISIO 2003 není pouze „kreslítko“, ale nástroj s vysokou zabudovanou inteligencí, která umožní kvalitní vizualizaci informací při tvorbě, dokumentaci a sdílení výkresů a diagramů z nejrůznějších oblastí.
Ukázku najdete na následující webové adrese:
www.akamonitor.cz/visio/shapesheet/