VISIO MONITOR

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "MS VISIO", především ve verzi 2003. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

3.8.05

Nabídka knih věnovaných Visio 2003

V levém sloupci této www stránky jsem vystavil miniatury titulních stran 2 knih, které lze považovat za základní pro studium verze Visio 2003. Jde o podrobnou uživatelskou příručku "Microsoft Office Visio 2003" a o knihu nebízenou v angl. originále "Microsoft Office Visio 2003 Inside Out". Obě knihy nabízí CP Books ( CPress ). Recenze obou knih připravuji a budou dostupné v rubrice RECENZE na portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Pokud se chcete již nyní podívat na anotaci a do obsahu uvedených knih, můžete tak učinit na www stránce vydavatele www.cpress.cz.