VISIO MONITOR

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "MS VISIO", především ve verzi 2003. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

1.8.05

Diskuzní skupiny ( NewsGroups ) pro VISIO 2003

Kdo se nebojí klást otázky v angličtině, má šanci dozvědět se odpověď na své otázky v diskusní skupině věnované novým uživatelům Visia 2003.
Vstup do diskuzní skupiny ( NewsGroup) najdete na této adrese: http://www.microsoft.com/office/community/en-us/default.mspx?dg=microsoft.public.visio&lang=en&cr=US
Existují dvě další skupiny. Jedna je věnována obecným otázkám a jedna je určena pro diskuze vývojářů.