VISIO MONITOR

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "MS VISIO", především ve verzi 2003. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

3.8.05

Aktualizace pro Visio 2003

Visio se vyvíjí stejně jako ostatní aplikace MS. Projevuje se to nejen výskytem nových verzí, ale též v podobě aktualizací živých verzí. Důvodem k tomu je nejen snaha o zajištění nejvyšší úrovně výkonu, ale i potřeba zabezpečení aplikace Visio 2003. Společnost Microsoft doporučuje instalovat aktualizace pomocí služby Office Update.Přehled nabízených aktualizací najdete rovněž na adrese:
http://office.microsoft.com/cs-cz/officeupdate/CD010798611029.aspx
O tom, že ani Visio není ušetřeno nebezpečí virové nákazy Vás přesvědčí například stránka
která informuje o viru VIS5.RadiantAngles, který je zajímavý tím, že šlo o první virus pro Visio 2000.
Adresa stránky je:

http://www.1pcrevue.cz/vir0035.htm