VISIO MONITOR

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "MS VISIO", především ve verzi 2003. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

27.7.05

Zobrazování výkresů a diagramů ve webovém prohlížeči

Ještě dříve, než si pořídíte program Visio 2003 budete si chtít udělat vlastní představu o tom, jak vypadají výkresy a diagramy pořízené tímto nástrojem. Existuje řada možností – s většinou z nich se v tomto weblogu setkáte. Jednou z nejjednodušších cest je stažení hotových řešení a jejich zobrazení v prostředí programu „Visio Viewer 2003“, který si můžete zdarma stáhnout z webu Microsoft. Nejde sice o vývojové prostředí, ale nabídka funkcí Vieweru je velmi bohatá a pro první seznámení s výstupy Visia postačující. Ostatně, Visio Viewer 2003 je využíván v pracovním procesu v rámci týmů jejichž členové potřebují spolupracovat z různých míst.
Visio Viewer 2003 slouží k zobrazování výkresů a diagramů aplikace Visio pořízených ve verzích 5, 2000, 2002 nebo 2003. Potřebujete navíc pouze webový prohlížeči Microsoft Internet Explorer ( 5.0 nebo vyšší).
Uživatelé aplikace Visio mohou distribuovat výkresy a diagramy aplikace Visio mezi členy týmu, partnery, zákazníky a jiné osoby, i když dotyční tuto aplikaci nemají ve svých počítačích nainstalovánu. Program Internet Explorer také umožňuje tisk výkresů, pouze však té jejich části, která je v prohlížeči právě zobrazena.
Zobrazování výkresů aplikace Visio je velmi jednoduché. Stačí na výkres (soubor s příponou .VSD, .VSS, .VST, .VDX, .VSX nebo .VTX) poklepat v Průzkumníku Windows. Spustí se prohlížeč Internet Explorer a nástroj Visio Viewer zobrazí výkres v okně prohlížeče. S výkresem pak můžete v okně pracovat pomocí tlačítek na panelu nástrojů, klávesových zkratek a příkazů v místní nabídce (po klepnutí pravým tlačítkem). Můžete také zobrazit vlastnosti libovolného tvaru tak, že otevřete dialogové okno Properties and Settings a vyberete daný tvar. Na kartě Display Settings ve stejném dialogovém okně jsou k dispozici určitá nastavení pro zobrazování a vykreslování. Na kartě Layer Settings lze navíc nastavit viditelnost a barvy vrstev výkresu a na kartě Markup Settings lze nastavit viditelnost a barvy komentářů.
Více se o programu Visio Viewer 2003 dozvíte na adrese:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=3FB3BD5C-FED1-46CF-BD53-DA23635AB2DF&displaylang=cs
odkud si též můžete soubor s Viewerem ( 5450 kB ) zdarma stáhnout. Instalace je snadná a na uvedené stránce je podrobně popsána.