VISIO MONITOR

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "MS VISIO", především ve verzi 2003. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

27.7.05

Úvodní informace

Tento weblog si neklade za cíl prezentovat informace pro profesionály. Jeho posláním je usnadnit rychlé vyhledání aktuálních informacích týkajících se vlastností a možností uplatnění SW produktu MS VISIO, především ve verzi 2003. Je určen lidem z praxe a studentům. Až na vyjímky zde budou publikovány především stručně komentované odkazy s webovými adresami. Obsah weblogu budu doplňovat příležitostně?, podle toho, kdy během monitoringu časopisů, knih a wobových zdrojů narazím na novou zajímavou informaci. Těším se na Vaše návštěvy a uvítam upozornění na zdroje, které jsem přehlédl. Arnošt Katolický
P.S. na další mé weblogy týkající se ITSM, ITIL, e-learningu, digifoto, e-books a j, se dostanete s mé HP: www.akamonitor.cz