VISIO MONITOR

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "MS VISIO", především ve verzi 2003. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

29.7.05

Visio 2003 Product Demo

Poté, co jste si prohlédli slideshow v českém jazyce, můžete pokračovat využitím on-line DEMO produktu VISIO 2003 v angličtině. DEMO je rozděleno do 3 částí, podobně jako česká slideshow:
- Dokument and Design
- Communicate and Share
- Integrate and Automate
Nároky na vybavení jsou charakterizovány takto:

Demo Requirements
This demo requires Macromedia Flash Player 5.0 or later. For an optimal viewing experience, use a 56 kilobits per second (Kbps) or faster Internet connection and set your screen resolution to 800 × 600 or higher.
Přínos shlédnutí ( a poslechu ) DEMA autoři charakterizují slovy:

“This demo shows how Visio 2003 provides the tools you need to document complex concepts, communicate ideas, and deliver integrated solutions across your organization.“
Webová adresa:
http://www.microsoft.com/office/visio/prodinfo/demo.mspx?pf=true