VISIO MONITOR

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "MS VISIO", především ve verzi 2003. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

27.7.05

Visio 2003 Fact Sheet

Informací o Visio 2003 v českém jazyce sice přibývá, přesto však stojí za pozornost i informace, které se zatím vyskytují pouze na anglicky mluvících stránkách. Některé odkazy budou proto i v tomto weblogu směřovat na stránky v angličtině. Na stránku, na kterou odkazuje první zpráva, navazuje tématicky níže uvedená anglická stránka, která podrobněji rozvádí informace o tom jak Visio 2003 pokrývá 3 hlavní oblasti působení.
Popisuje:
- Document and Design Complex Ideas, Processes, and Systems
- Communicate Information Clearly and Collaborate More Effectively
- Integrate and Automate Systems and Processes
Ve třech podrobných tabulkách uvádí hlavní typy diagramů a jejich popis, hlavní funkce podporující komunikace a jejich účel a přehled činností určených k integraci a automatizaci systémů a procesů a jejich popis.
Adresa:
http://www.microsoft.com/office/visio/prodinfo/facts.mspx