VISIO MONITOR

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "MS VISIO", především ve verzi 2003. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

28.7.05

Seznamte se s aplikací Visio. 30-ti minutový kurz on-line

Přejete-li se seznámit s aplikací Visio 2003 v českém jazyce, využijte možnost on-line slideshow s komentáři.
Jde o kurz, který obsahuje:
- Tři lekce s postupem vlastním tempem a tři praktická cvičení pro seznámení s funkcemi.
- Krátký test na konci každé lekce. Testy nejsou hodnoceny.
- Karta Rychlá reference, kterou si můžete po kurzu odnést s sebou.
Po dokončení tohoto kurzu budete znát následující:
- jaké možnosti poskytuje aplikace Visio a jaké typy diagramů v ní můžete vytvořit,
- které vydání aplikace Visio 2003 máte a jaký to má vliv na její použití,
- jak vytvořit diagram přetažením obrazců na požadované místo a jejich spojením,
- jak použít lupu, změnit velikost obrazců a zadat do nich text. O kurzu
Jak lze aplikaci Visio využít?
- Dvě verze
- Diagramy obchodních procesů
- Diagramy obchodních procesů - pokračování
- Organizační diagramy
- Diagramy debaty
- Plány budovy
- Diagramy sítě
- Diagramy webu
Vytvoření prvního diagramu
- Výběr šablony
- Přetažení obrazců na stránku
- Přesunutí obrazců
- Změna velikosti obrazců
- Přidání textu do obrazců
- Dosažení lepší viditelnosti pomocí lupy
- Propojení obrazců
Podrobnější seznámení s prostředím aplikace Visio
- Podrobnější seznámení se šablonami
- Podrobnější seznámení s obrazci a vzorníky
- Inteligentní obrazce
- Podrobnější seznámení s tlačítkem Nový
Každá ze 3 lekcí obsahuje navíc:
- Praktickou část
- Vyzkoušejte se
Kurz najdete na adrese:
http://office.microsoft.com/training/training.aspx?AssetID=RC011267461029