VISIO MONITOR

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "MS VISIO", především ve verzi 2003. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

27.7.05

Program kurzu Visio 2003

Představu o tom, co Vás čeká po rozhodnutí věnovat se MS Visio 2003 si můžete učinit různou cestou. Potupně je probereme v dalších zprávách tohoto weblogu. Kdybyste dali přednost účasti na kurzu, pak by Vás čekal zhruba tento program:
- Základy aplikace Visio (terminologie vzorníky, šablony, předlohy; založení nového výkresu; otevírání dalších vzorníku; zobrazeni okna průzkumníka výkresu; vkládání obrazců; výběr obrazců; změna velikosti a tvaru obrazců; práce s obrazci; otáčení obrazců; zarovnání obrazců).

- Formátování dvojrozměrných obrazců (barva výplně; vzorek výplně; barva čáry a vzorku; tloušťka čáry; průhlednost výplně a čáry).
- Formátování jednorozměrných obrazců (barva, vzorek a průhlednost; tloušťka čáry; typ konce čáry; velikost konce čáry; zakončení čáry).
- Textové bloky, přidávání textu k obrazcům.
- Seskupení obrazců (přidání do skupiny; odebrání obrazce ze skupiny).
- Spojovací prvky (připojování obrazců; změna typu propojení; přidávání připojovacích bodů; odstranění spojovacího bodu).
- Přesné kreslení (nastavení přichytávání obrazců; vodítka a vodící body; kreslící mřížka; přesné nastavení velikosti a pozice obrazce ve výkresu; nastavení tiskových jednotek).
- Vytvoření vzorníků a šablon (vytvoření vlastních obrazců; vytvoření nového vzorníku; uložení obrazce do nového vzorníku; úprava vzorníku; speciální vzorník Dokumentu; práce se šablonou – oblíbené obrazce; vytvoření nove šablony).
- Vrstvy (vytvoření vrstvy; odstranění vrstvy; přejmenování vrstvy; přiřazení obrazce do vrstvy; výběr všech obrazců ve vrstvě).
- Práce s pozadím stránky (přidávání stránek; vzorník pozadí; připojení stránek k pozadí).
- Vlastnosti stránky (nastavení velikosti a orientace stránky; otáčení stránek; pozadí a rozvržení stránky).
- Tiskové výstupy (tisk výkresu; nastavení záhlaví a zápatí).
- Spolupráce s jinými programy (publikování diagramů na web; přidání hypertextových odkazů k obrazcům; vkládání tvarů do MS Wordu; export do MS Excel; vestavěné sestavy; export dat do databáze; propojit stávající výkres s databází; vytvoření propojeni předlohy s databází; vytvoření nového vzorníku z databáze).
- Shape Sheet (zobrazení ShapeSheet; sekce v ShapeSheet; vzorce v ShapeSheet).
- Použití macro rekordéru.
Podle tohoto programu probíhá školení ve společnosti "computer help". Nabídku kuzu najdete na webové adrese:
http://www.computerhelp.cz/skoleni/popis.asp?kod=M116