VISIO MONITOR

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "MS VISIO", především ve verzi 2003. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

27.7.05

Proč používat aplikaci Visio 2003 - hlavní důvody

Visio prošlo složitým vývojem od jednoduchého nástroje k současné verzi 2003 Profesional. Microsoft shrnuje důvody pro používání aktuální verze do následujících 10-ti hlavních důvodů:
- Dokumentace a analýza podnikových procesů
- Sledování komentářů jednotlivých uživatelů
- Nové způsoby týmové spolupráce
- Snadnější vkládání poznámek do diagramů v počítačích Tablet PC
- Nástroje pro vytváření poznámek během porady
- Vytváření kalendářů z aplikace Outlook
- Jednodušší vytváření a používání technických diagramů
- Rychlejší vytváření a úpravy diagramů
- Vytváření výkonných, propojených řešení
- Lepší podpora jiných národních prostředí a jazyků
Přechodem z dřívejších verzí na verzi Visio 2003 získá uživatel následující pozoruhodné možnosti:
- Vyhledávání přesně takových tvarů, jaké potřebujete.

Pomocí funkce pro hledání tvarů rychle najdete tvary, které jsou nainstalovány na pevném disku nebo dostupné na webu. Vyhledávací rozhraní funguje stejně jako předloha aplikace Visio. Jednoduše přetáhnete požadovaný tvar do diagramu.
- Vytváření projektových diagramů z existujících dat.
Z dat aplikace Microsoft Project můžete automaticky vytvářet časové osy a Ganntovy diagramy, které vám pomohou lépe předávat informace o důležitých milnících zúčastněným stranám.
- Účinnější instalace a údržba aplikace Visio.

Instalační technologie systému Microsoft Windows® optimalizuje zavádění a údržbu aplikace Visio v podniku. Aplikace Visio Professional 2003 zjistí a opraví chybějící nebo poškozené soubory, které potřebuje k provozu. Pokud přestane odpovídat, umožní vám uložit práci.
Podrobně se s důvody seznámíte na následující webové stránce:
http://www.microsoft.com/cze/office/visio/topten.asp