VISIO MONITOR

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "MS VISIO", především ve verzi 2003. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

27.7.05

Přehled aplikace Visio 2003

Informace o produktu MS Visio 2003, která se na webu firmy Microsoft objevila bezprostředně poté, co se nová verze objevila na trhu, pochází z 20. května 2003. Dnes je sice na webu k dispozici celá řada novějších charakteristik, ale tato je jednou z nejstručnějších a při tom nejpřehlednějších. Vybírám z ní pouze úvod a názvy 3 částí:
"Visio 2003 je aplikace pro tvorbu diagramů, s níž můžete vytvářet obchodní a technické diagramy, ve kterých jsou dokumentovány a uspořádány složité plány, procesy a systémy. Diagramy vytvořené v aplikaci Visio 2003 umožňují jasně, stručně a efektivně vizualizovat a předávat informace tak, jak by to pouze s využitím textu a čísel nebylo možné. Pomocí přímé synchronizace diagramů se zdroji dat automatizuje aplikace Visio 2003 vizualizaci dat. Poskytuje tak aktuální diagramy a navíc lze mechanismy aktualizace přizpůsobit potřebám každé organizace".
Text uvádí Visio 2003 jako nástroj pro:
- snadné pochopení koncepcí, procesů a vztahů

- efektivní komunikaci
- integraci a automatizaci systémů a procesů.
Celý text najdete na webu na adrese:
http://www.microsoft.com/cze/office/visio/overview.asp#section1