VISIO MONITOR

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "MS VISIO", především ve verzi 2003. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

27.7.05

Odpovědi na časté otázky týkající se Visio 2003

V poznávání produktu Visio 2003 a možností jeho využití můžete pokračovat pročtením odpovědí na nejčastěji kladené otázky jako:
- Co je aplikace Visio 2003?
- Kdo může využít výhod aplikace Visio?
- Proč potřebuji k tvorbě diagramů aplikaci Visio když již používám aplikaci Word a PowerPoint?
- Co je nového v aplikaci Visio 2003?
- Proč je výhodné provést upgrade?
- Jsou soubory aplikace Visio 2002 kompatibilní s aplikací Visio 2003 a naopak?
- Jak lze aplikaci Visio 2003 používat s ostatními aplikacemi systému Microsoft Office System?
- Lze aplikaci Visio 2003 upravovat?
- Jak pomáhá aplikace Visio 2003 se správou podnikových procesů?
- Jaké jsou k dispozici zdroje podporující používání aplikace Visio jako nástroje pro správu podnikových procesů?
- Lze aplikaci Visio 2003 integrovat s ostatními technologiemi společnosti Microsoft?
- Jaké jsou systémové požadavky pro aplikaci Visio 2003?
- Co je nového v aplikaci Visio Professional 2003?

Odpovědi na tyto a některé další otázky najdete v češtině na adrese:
http://www.microsoft.com/cze/office/visio/faq.asp